CreaBeez en de Prenter

De Prenter

Er is een zomerprogramma in de Prenter en daar kunnen kinderen komen van groep 3 t/m 8 om verschillende activiteiten

Vriendinnen

CreaBeez Franciscushof 127, 4133 BD Vianen

Vanavond komen 2 vriendinnen om een flamingo te maken met Pretex.